در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه ثبت نام و نحوه انتخاب شهر در آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد به وبلاگ کارشناسی ارشد حسابداری مراجعه کنید.